# 4711-K12 - MINI TITAN E325 SE HELI PRO


Giá : Liên hệ


4711-K12 MINI TITAN E325 SE HELI PRO

 

 

SPECIFICATIONS:

 

Full Length of Fuselage(mm / in.) 25.74" (654mm) 
Full Width of Fuselage(mm / in.) 4.72" (120mm) 
Total Height(mm / in.) 8.3" (210mm) 
Main Rotor Dia(mm / in.) 28.66"(728mm)/Max.29.45"(748mm) 
Tail Rotor Dia(mm / in.) 6.14" (156mm) 
Gear Ratio 1:11.5:4.4 
Full Equipped Weight(g/ lbs.) 30.6 oz (870g) 

 

 

FEATURES:

 

  

   1.Full metal rotor head
   2.Metal tail rotor hub and grips
   3.Metal tail push pull linkage
   4.Metal tail drive gear set
   5.Metal pulley set
   6.Carbon tail boom and 3D vertical fin
   7.One piece battery tray and black landing skid 
   8.Metal canopy retaining post
   9.New decal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sản phẩm khác

PD8321 BEAD-LOCK WHEELS,6225


Giá : 169,200 VNĐ

PV1224 PHAS.CTRL & BRAC ,3870


Giá : 75,200 VNĐ

PD9134 1/10 SLICK TIRE W/FOAM,2


Giá : 164,500 VNĐ

PD2146/8 PAINTED BODY SET ®,ZT/ZK


Giá : 211,500 VNĐ

PD0785 ERGAL F SHOCK TOWER,EB/K


Giá : 188,000 VNĐ

9445 CAR ENGINE , PRO 50 BK


Giá : 3,995,000 VNĐ


Giá : 653,300 VNĐ

PV0904 DRIVE BELT (448T),3870


Giá : 141,000 VNĐ

MTA-4 SLEDGE HAMMER S50

 

Sản phẩm của Thunder Tiger, thuộc dòng xe off road Truggy 1/8,được lai tạo giữa 2 dòng xe buggy và truck.Sản phẩm bao gồm mọi thứ cần thiết, bạn chỉ việc mở thùng ra...châm xăng ...nổ máy và vào đường đua.


Giá : 11,515,000 VNĐ

3169 EZ CONNECTOR BAG.


Giá : Liên hệ

PD2244 SHOCK REBUILD KIT(M),ZK.


Giá : 108,100 VNĐ

ACE ESC BLC-40


Giá : 1,196,150 VNĐ

MOTOR OBL 29/35-10H


Giá : 897,700 VNĐ

RAPTOR 50 V2 SE

Sản phẩm chỉ bao gồm 1 kit 50 V2 SE. Các bạn cần  trang bị thêm các linh kiện như máy nổ, pô, chong chóng, bộ điều khiển vô tuyến, servo, gyro ...


Giá : 11,381,050 VNĐ

ZERO A GOVERNOR.


Giá : 1,191,450 VNĐ

WRENCH HEX DRIVER (4)

Bộ lục giác 4 cây của Thunder Tiger được làm bằng thép siêu cứng.


Giá : 458,250 VNĐ

HEADER TANK


Giá : 180,950 VNĐ

TAIL ROTOR GRIP R30/90


Giá : 103,400 VNĐ

METAL FRAME SPACER R30

 


Giá : 115,150 VNĐ

THRUST BRG, R30V2


Giá : 455,900 VNĐ

TRANG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1032 33