Hitec

41920 HG-5000& HSG-5083MG COMBO


Giá : 3,650,000 VNĐ

 DIGITAL SERVO PROGRAMMER

Bộ lập trình servo số cho phép bạn lập trình lại chế độ làm việc cũng như các phần mở rộng của servo như : hướng quay, tốc độ quay, bật tắt chế độ fail-safe, điểm dừng cuối, điểm dừng gốc, điều chỉnh lại điểm fail- safe, Kích hoạt chế độ bảo vệ khi quá tải, điều chỉnh độ mịn ( solution) của servo...


Giá : 4,800,000 VNĐ

 HS-55 GEAR SET

Bộ bánh nhông  dùng để thay thế các bánh nhông bi gãy.


Giá : 110,000 VNĐ

 HS-311/322/325BB GEAR SET

Bộ bánh nhông  dùng để thay thế các bánh nhông bi gãy.


Giá : 110,000 VNĐ

 HS-635HB/HS-6635HB KARBONITE GEAR SET

Bộ bánh nhông  dùng để thay thế các bánh nhông bi gãy.


Giá : 250,000 VNĐ

 HS-65HB KARBONITE GEAR SET

Bộ bánh nhông  dùng để thay thế các bánh nhông bi gãy.


Giá : 162,500 VNĐ

HS-965/ 985MG/ 5965/ 5985/ 5955/ 5995/ 5996/ 5997 METAL KABO

Bộ bánh nhông  dùng để thay thế các bánh nhông bi gãy.


Giá : 375,000 VNĐ

 HS-645MG/ 5645MG METAL GEAR SET (MP FIRST GEAR)

Bộ bánh nhông  dùng để thay thế các bánh nhông bi gãy.


Giá : 512,500 VNĐ

HS-985MG/ 5985MG/ 7985MG METAL GEAR SET (MK FIRST GEAR)

Bộ bánh nhông  dùng để thay thế các bánh nhông bi gãy.


Giá : 950,000 VNĐ

55315 HS-65MG/5065MG METAL GEAR SET


Giá : 312,500 VNĐ

56388 HS-85MG/5085MG/5087MH METAL GEAR SET (MP FIRST GEAR)


Giá : 312,500 VNĐ

55325 HS-7954SH STEEL GEAR SET


Giá : 512,500 VNĐ