Emax

FIRE PHOENIX COMBO-002


Giá : 2,488,885 VNĐ

SA000005 SAB 72MM TAIL BLADE


Giá : 611,000 VNĐ

BLADE680 CARBON ROTOR BLADE 680MM


Giá : 1,057,500 VNĐ

MOTOR BL2210/30


Giá : 376,705 VNĐ

409 SPITFIRE RTF VERSION


Giá : 2,785,925 VNĐ

PROP 1260(1pc)(Grey)


Giá : 75,200 VNĐ

CNC TRANSMITTER STAND

 Chân xếp bằng nhôm, gia công trên máy CNC, dùng để gắn vào TX.


Giá : 244,400 VNĐ

SA000004 SAB 95MM TAIL BLADE


Giá : Liên hệ

PRO 700MM


Giá : 1,715,500 VNĐ

MOTOR BL2215/20


Giá : 392,920 VNĐ

ESC 25A G1.1


Giá : 451,905 VNĐ

409 SPITFIRE FUSELAGE WITH BUILD ACCESSORIES


Giá : 1,233,045 VNĐ

BRUSHLESS MOTOR BL2210/25


Giá : 376,705 VNĐ

T-CONNECTOR EMAX

 Bộ đầu nối điện kiểu chữ T. Sản phẩm của Emax.

 


Giá : 16,450 VNĐ

PROP 10050 10X5 PROPELLER


Giá : 23,500 VNĐ

ESC 30A P1.1


Giá : 542,850 VNĐ

502 ZERO FUSELAGE WITH BUILD ACCESSORIES


Giá : 1,233,045 VNĐ

FOLDING PROPELLER (ALU ADAPTERS) 6.5X4


Giá : 249,100 VNĐ

BRUSHLESS MOTOR BL2215/25


Giá : 392,920 VNĐ

FOR 28 PROP ADAPTOR

Bộ adafter gắn chong chóng dùng cho motor điện, thích hợp cho máy bay cánh bằng.


Giá : 58,750 VNĐ