E Sky

000321 BALANCE THRUST BEARING


Giá : 69,325 VNĐ

000843 BATTERY HOLDER FOR KOB


Giá : 58,750 VNĐ

EK002698 FUSELAGE (BLUE)


Giá : Liên hệ

002474 MAIN SHAFT A


Giá : 72,850 VNĐ

000659 STABILIZE


Giá : 117,500 VNĐ

000851 BATTERY HANGER SET


Giá : 68,150 VNĐ

LAMA V4 - RTF

Sản phẩm bao gồm mọi thứ cần thiết , Chỉ cần mở hộp ra là bạn bay được rồi !


Giá : 1,950,500 VNĐ

EK2-0851 CHARGER 2-3 CELL LI-PO BATTERY


Giá : 235,000 VNĐ

EK2-0900A SOFTDOG (USB PLUG)


Giá : 310,200 VNĐ

 BENT BALL LINK PLIER

Kềm mở ball link, dùng cho trực thăng. Sảm phẩm của Esky.


Giá : 282,000 VNĐ

000037 FM CRYSTAL  35MHz SET


Giá : 94,000 VNĐ

EK2-0851 CHARGER 2-3 CELL LI-PO BATTERY.


Giá : 235,000 VNĐ

000855 HEAD LOCK  GYRO


Giá : 470,000 VNĐ

EK2-0708-2.4G 4 IN 1 CONTROLLER.


Giá : 904,750 VNĐ

EK000408 ONE WAY DRIVE LINK


Giá : 35,250 VNĐ

EK1-0001A TAIL MOTOR SET


Giá : 91,650 VNĐ

EK000428 BATTERY HOLDER E303


Giá : 49,350 VNĐ

EK1-0585A FRONT-WHEEL DRIVE SET


Giá : 65,800 VNĐ

EK4-0151 CARBON FIBRE PADDLE


Giá : 235,000 VNĐ

EK1-0502 PLASTIC TAIL BLADE (YELLOW)


Giá : 51,700 VNĐ