Chong Chóng Trực Thăng

SA000005 SAB 72MM TAIL BLADE


Giá : 611,000 VNĐ

BLADE680 CARBON ROTOR BLADE 680MM


Giá : 1,057,500 VNĐ

3891 CKF TAIL BLADE 95MM


Giá : Liên hệ

SA000004 SAB 95MM TAIL BLADE


Giá : Liên hệ

EK4-0007 WOODEN BLADE 520


Giá : 258,500 VNĐ

EK4-0150,CARBON FIBER TAIL BLADE


Giá : 188,000 VNĐ