Thunder Tiger

HEADER TANK SUPPORT R60


Giá : 51,700 VNĐ

TAIL ROTOR HUB 4870


Giá : 96,350 VNĐ

METAL ELEVATOR LEVER SET

 


Giá : 918,850 VNĐ

10T PINION GEAR R50V2


Giá : 96,350 VNĐ

METAL ROTOR GRIP


Giá : 587,500 VNĐ

FLYBAR SEESAW HUB,E325


Giá : 47,000 VNĐ

PV1226 BASE PLATE ,4712


Giá : 101,050 VNĐ

PV0903 LANDING SKIT,3870


Giá : 94,000 VNĐ

PD1759 OPT CHASSIS/BLUE,MTA4


Giá : 1,292,500 VNĐ

PD0855 WHEEL GREY 26mm TS-4


Giá : 58,750 VNĐ

AN2040 CYLINDER&PISTON,21B-R


Giá : 1,057,500 VNĐ

PD2258 FUEL TANK&POST,S3


Giá : 253,800 VNĐ

PJ6079 WATERPROOF SET.


Giá : Liên hệ

PD2126-N NEW SPUR GEAR/62T,ZT.


Giá : 30,550 VNĐ

 PISTON RL-53H

Piston cho máy nổ red line 53 heli.

 


Giá : 253,800 VNĐ

RAPTOR 90 3D VERSION

Sản phẩm chỉ bao gồm 1 kit RAPTOR 90 3 D VERSION. Các bạn cần trang bị thêm các linh kiện khác như máy nổ, pô, chong chóng, bộ điều khiển vô tuyến điện, servo, gyro...


Giá : 14,008,350 VNĐ

 RAPTOR E550 KIT PLUS

Là thế hệ trực thăng điện size  550. Sản phẩm bao gồm 1 kit RAPTOR E 550 PLUS - 1 motor điện Thunder đầu đỏ- 1 bộ điều tốc ESC Thunder. Các bạn cần trang bị thêm các linh kiện khác như pin polyme, bộ điều khiển vô tuyến điện,...


Giá : 7,990,000 VNĐ

AD0300-R CENTER DIFF TOP PLATE.


Giá : 108,100 VNĐ

GYRO TG7000 + SERVO DS0606.


Giá : 4,335,750 VNĐ

PISTON LOCK TOOL (C)

Dụng cụ khóa piston giúp bạn giữ chặc cốt máy để xiết hoặc mở  ốc hảm cốt máy.


Giá : 117,500 VNĐ

TRANG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1032 33