Thunder Tiger

ROTOR GRIP PLATE SET


Giá : 397,150 VNĐ

TAIL PITCH SLIDER, R30


Giá : 178,600 VNĐ

WASHOUT BASE


Giá : 61,100 VNĐ

MAIN MOTOR GRIP


Giá : 108,100 VNĐ

METAL BRG BLOCK


Giá : 246,750 VNĐ

PD1915 KNUCKLE S3


Giá : 94,000 VNĐ

PV1234 TAIL BOOM BRACKET,4712


Giá : 63,450 VNĐ

PD7233 FR BUMPER&BRACE,MTA4 V2


Giá : 94,000 VNĐ

PJ6095 RUDDER MNT SET.


Giá : Liên hệ

PJ6218 LINKAGE.


Giá : Liên hệ

PISTON RING PRO-50H,RL-53(R)

Bạc cho máy nổ Thunder Tiger Pro-50 và Redline 53 heli.

 


Giá : Liên hệ

AR0097 BODY/WING MOUNT.


Giá : 94,000 VNĐ

CARBON HORI. FIN R60


Giá : 582,800 VNĐ

WASH OUT SET, R60


Giá : 176,250 VNĐ

ONE WAY CLUTCH R30/50


Giá : 439,450 VNĐ

MAIN FRAME


Giá : 122,200 VNĐ

FLAP DAMPER WASHER


Giá : 18,800 VNĐ

 METAL SERVO TRAY


Giá : 470,000 VNĐ

PD1956 REAR SUSP ARM SET (2) ,S3


Giá : 129,250 VNĐ

PV1237 METAL TAIL UMIT ,4712


Giá : 305,500 VNĐ

TRANG 1 25 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1532 33