HoBao

T-130 ROD SET.


Giá : 82,250 VNĐ

21036 NEW SYLINDER HEAD


Giá : 705,000 VNĐ

HYPER 8 PRO KIT

 

Thuộc thể loại buggy 1/8. Sản phẩm bao gồm chỉ 1 kit ...các bạn cần trang bị thêm bộ điều khiển, máy nổ (size 21), và một số dụng cụ cần thiết...

 


Giá : 9,165,000 VNĐ

HYPER GPX4 PRO CAR

 

Sản phẩm chỉ bao gồm 1 kit, cấu tạo và chi tiết của xe được thiết kế đúng chuẩn mực của 1 xe Pro...Bạn chỉ cần trang bị thêm bộ điều khiển, máy nổ, và một số dụng cụ cần thiết ...


Giá : Liên hệ

HB 22002 REAR DIFF PULLY.


Giá : 25,850 VNĐ

T053 CVA SHAFT

 


Giá : 345,450 VNĐ

86002 PINION GEAR 11T/ HYPER ST


Giá : 178,600 VNĐ

89001 CROWN GEAR


Giá : 352,500 VNĐ

88001 GEAR BOX FOR HYPER 8


Giá : 108,100 VNĐ

11201 MINI ST CROWN GEAR


Giá : 185,650 VNĐ

HB-84076 BALL BEARING 8*16mm,4pcs


Giá : 141,000 VNĐ

T-023A ALU STEERING KNUCKLE FOR 1/10.


Giá : 164,500 VNĐ

21037T ALU BURN ROOM FOR HYPER 21 TURBO.


Giá : 282,000 VNĐ

H-2131T ENGINE HYPER .21 TURBO 3PORT.


Giá : 2,585,000 VNĐ

HYPER 8.5 PRO CAR

 

Thuộc thể loại buggy 1/8. Sản phẩm bao gồm chỉ 1 kit ...các bạn cần trang bị thêm bộ điều khiển, máy nổ (size 21-30),điều khiển và một số dụng cụ cần thiết...


Giá : 8,695,000 VNĐ

HB 22003 DIFF CASE.


Giá : 94,000 VNĐ

T056 FRONT BOTTOM ARM FOR 1/10

 


Giá : 89,300 VNĐ

HB86003 F/R BUMMPER SET FOR HYPER ST


Giá : 136,300 VNĐ

89005 DRIVE PINION GEAR


Giá : 164,500 VNĐ

88003 BUMPER SET HYPER 8


Giá : 115,150 VNĐ

TRANG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1024 25