JR Radio Control

 

• 1 x Bind plug

JR XG8 DMSS PEARL SILVER VERSION M/2

 

• 1 x LiFe 1400mAh Battery for transmitter

• 1 x AC adopter for transmitter (NEC-A912 )

• 1 x Instruction manual

 

• 1 x 8ch DMSS transmitter

• 1 x 8ch DMSS receiver ( RG831B with RA01T )


Giá : 9,875,000 VNĐ

Battery 4N1500

4.8 V Nickel Metal Hydride


Giá : 575,000 VNĐ

Switch Harness G


Giá : 375,000 VNĐ

RECEIVER RG831B DMSS(03423)


Giá : 2,250,000 VNĐ

ANTENNA PCM9XII.


Giá : 350,000 VNĐ

JR CRYSTAL 40MHZ.


Giá : 375,000 VNĐ

SERVO ES539

Các thông số kỹ thuật như lực kéo (kg), kích thước (mm), trọng lượng (g) được hiển thị trong phần xem chi tiết.


Giá : 375,000 VNĐ

TX MODULE PLL 72MHZ

Module PLL 72 MHZ có khả năng thay đổi được tần số, bằng cách điều chỉnh 2 nút nhỏ ở phía sau của module. Xem hình chi tiết.


Giá : 2,000,000 VNĐ

FM CRYSTAL 72MHZ JR.


Giá : 375,000 VNĐ

TX MODULE PLL 40MHZ

Module PLL 40 MHZ có khả năng thay đổi được tần số, bằng cách điều chỉnh 2 nút nhỏ ở phía sau của module. Xem hình chi tiết.


Giá : 2,000,000 VNĐ

JR RECEIVER R1000DS 40MHZ.


Giá : 3,750,000 VNĐ

 

• 1 x Bind plug

JR XG8 DMSS CHROME BLACK VERSION M/2

 

• 1 x LiFe 1400mAh Battery for transmitter

• 1 x AC adopter for transmitter (NEC-A912 )

• 1 x Instruction manual

 

• 1 x 8ch DMSS transmitter

• 1 x 8ch DMSS receiver ( RG831B with RA01T )

 

 


Giá : 9,875,000 VNĐ

SERVO GEAR SET ES519/539


Giá : 100,000 VNĐ

XG7 DMSS w/RG831 -NEC322 -TX ALL NI -MH


Giá : Liên hệ

X'TAL JR 72 TX.


Giá : 200,000 VNĐ

SWITCH HARNESS S.


Giá : 150,000 VNĐ

DIG SERVO DS820G

Các thông số kỹ thuật như lực kéo (kg), kích thước (mm), trọng lượng (g) được hiển thị trong phần xem chi tiết.


Giá : 1,625,000 VNĐ

TX MODULE 72MHZ

Module này chỉ dùng 1 tần số tương ứng với 1 thạch anh gắn trong module.


Giá : 1,000,000 VNĐ

RECEIVER R900S.


Giá : 2,625,000 VNĐ

X'TAL JR 72 RX.


Giá : 200,000 VNĐ