Thunder Tiger

FLYBAR CONTROL ARM SET


Giá : 390,100 VNĐ

MIXING LEVER


Giá : 138,650 VNĐ

FLAP DAMPER(70)


Giá : 28,200 VNĐ

MIXING LEVER W/BB


Giá : 119,850 VNĐ

METAL MIXING LEVER


Giá : 305,500 VNĐ

PD2136 WHEEL&TIRE SET (FR),ZK


Giá : 188,000 VNĐ

PD1906 SUSP PLATE SET ,S3


Giá : 110,450 VNĐ

PV1229 UPPER BEARING BLOCK,4712


Giá : 117,500 VNĐ

PD1257 GEAR SHIFT LINKAGE,MTA4


Giá : 70,500 VNĐ

PN0252 STARTING SET,PRO-21/28BD


Giá : 846,000 VNĐ

PJ6090 TURN FIN SET.


Giá : Liên hệ

PJ6213 DISPLAY STAND.


Giá : Liên hệ

MUFFLER(.36) R30

Ống bô của Thunder Tiger, tương thích với các dòng trực thăng size 30.

 


Giá : 850,700 VNĐ

AD2435 SERVO SAVER BUSHING.


Giá : 23,500 VNĐ

2.4G TX RF MODULE, J.


Giá : 1,527,500 VNĐ

FUEL PLUG R60


Giá : 37,600 VNĐ

MUFFLER 60-70


Giá : 1,081,000 VNĐ

METAL WASHOUT ASSEMBLY


Giá : 773,150 VNĐ

FLYBAR CONTROL ROD R30


Giá : 56,400 VNĐ

FEATHERING SHAFT(2)


Giá : 82,250 VNĐ

TRANG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1032 33