Futaba Radio Control

 RECEIVER FASST 2.4GHz S.BUS


Giá : 3,266,500 VNĐ

GYRO GY701-GYGV


Giá : 5,851,500 VNĐ

3PM - 2.4GHz - R603FF.


Giá : 4,700,000 VNĐ

CRYSTAL RED 40MHz.


Giá : 350,150 VNĐ

NECK STRAP T9Z.


Giá : 282,000 VNĐ

CDR-5000.


Giá : 8,460,000 VNĐ

SWITCH 3 DAY - MB (EBA0626).


Giá : 141,000 VNĐ

GEAR SET S3003

Bộ bánh nhông  dùng để thay thế các bánh nhông bị gãy.


Giá : 47,000 VNĐ

RF MODULE PK-FM40.


Giá : 1,057,500 VNĐ

SERVO S3001

Các thông số kỹ thuật như lực kéo (kg), kích thước (mm), trọng lượng (g) và một số hình ảnh được hiển thị trong phần xem chi tiết.


Giá : 329,000 VNĐ

# EBC0026 Y - HARNESS(50) TOP


Giá : 188,000 VNĐ

8FGS(H-R6208SB-F24W2HX220)


Giá : 10,105,000 VNĐ

SERVO S3003

Các thông số kỹ thuật như lực kéo (kg), kích thước (mm), trọng lượng (g) và một số hình ảnh được hiển thị trong phần xem chi tiết.


Giá : 258,500 VNĐ

CRYSTAL YELLOW 40MHz.


Giá : 350,150 VNĐ

MOTOR CONTROLLER MC330CR.


Giá : 1,339,500 VNĐ

GEAR SET S148/3001/9001

Bộ bánh nhông  dùng để thay thế các bánh nhông bị gãy.


Giá : 47,000 VNĐ

RF MODULE PK-FM27.


Giá : 1,057,500 VNĐ

RECEIVER R6202SBW-2.4GHz S.Bus 8/18-Channel FASST Dual HV Rx


Giá : 2,326,500 VNĐ

# 07101707-1 SERVO S3170G


Giá : 1,527,500 VNĐ

RECEIVER R603FS 2.4GHz.


Giá : 2,232,500 VNĐ