Thunder Tiger

TAIL SLIDER R30/90


Giá : 112,800 VNĐ

BODY CLIP


Giá : 63,450 VNĐ

STABILIZER CONTROL SET 50


Giá : 822,500 VNĐ

FLYBAR CONTROL ARM R30


Giá : 162,150 VNĐ

MAIN ROTOR GRIP


Giá : 105,750 VNĐ

FLYBAR SEESAW


Giá : 108,100 VNĐ

METAL SEESAW HUB


Giá : 319,600 VNĐ

PD2137 WHEEL& TIRE SET(RR),ZK


Giá : 188,000 VNĐ

PD7759 ENGINE MOUNT ,S3


Giá : 164,500 VNĐ

PV1228 REAR SERVO TRAY ,4712


Giá : 150,400 VNĐ

PD1525 SERVO SAVER,MTA4/TT


Giá : 94,000 VNĐ

AN2112 CYLINDER&PISTON,50BK


Giá : 1,175,000 VNĐ

AJ0364 PROP,225S.


Giá : Liên hệ

PJ6212G TUNNEL HULL (G).


Giá : Liên hệ

MUFFTLER 46-50

Ống bô của Thunder Tiger, tương thích với các dòng trực thăng size 46-50.

 


Giá : 1,041,050 VNĐ

AD2413 PIVOT BALL(6), 4MM.


Giá : 79,900 VNĐ

GEAR SET FOR C1016/C0915.


Giá : 54,050 VNĐ

HEX STARTING TOOL 6mm

Dụng cụ khởi động 6mm, dùng cho trực thăng .


Giá : 251,450 VNĐ

MUFFLER R90


Giá : 1,457,000 VNĐ

CLUTCH, R60


Giá : 298,450 VNĐ

TRANG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1032 33