Trực Thăng Esky

LAMA V4 - RTF

Sản phẩm bao gồm mọi thứ cần thiết , Chỉ cần mở hộp ra là bạn bay được rồi !


Giá : 2,075,000 VNĐ

DAUPHIN - RTF

Sản phẩm bao gồm mọi thứ cần thiết, chỉ cần mở hộp ra là bạn có thể bay được rồi !


Giá : 2,075,000 VNĐ

HUNTER - RTF

Sản phẩm bao gồm mọi thứ cần thiết , Chỉ cần mở hộp ra là bạn bay được rồi !


Giá : 2,075,000 VNĐ

A300 RTF(002774)


Giá : 2,075,000 VNĐ

MHZ KOB RTF


Giá : 2,075,000 VNĐ

002833 E500 72MHz CO-AXIAL (BLUE)


Giá : 3,000,000 VNĐ

002759 E500 2.4GHz CO-AXIAL (BLUE)


Giá : 3,500,000 VNĐ

002834 E500 2.4GHz CO-AXIAL (BLUE) Al case


Giá : 4,000,000 VNĐ

002835 E500 72MHz CO-AXIAL (BLUE) Al case


Giá : 3,750,000 VNĐ

002791 BELT CPX 72MHz


Giá : 5,000,000 VNĐ

002793 BELT CPX 2.4GHZ


Giá : 5,500,000 VNĐ