Phụ tùng ĐC Thunder

Giá : 695,000 VNĐ

 CONNECTING ROD

Tay dên cho máy nổ red line 53 heli.

 


Giá : 225,000 VNĐ

 PISTON RL-53H

Piston cho máy nổ red line 53 heli.

 


Giá : 270,000 VNĐ

 REDLINE SMOOTHY

Ống pô dành riêng cho máy nổ redline của Thunder Tiger.

 


Giá : Liên hệ

MUFFTLER 46-50

Ống bô của Thunder Tiger, tương thích với các dòng trực thăng size 46-50.

 


Giá : 1,107,500 VNĐ

MUFFLER(.36) R30

Ống bô của Thunder Tiger, tương thích với các dòng trực thăng size 30.

 


Giá : 905,000 VNĐ

 MUFFLER R90

Ống bô của Thunder Tiger, tương thích với các dòng trực thăng size 90.

 


Giá : 1,550,000 VNĐ

AN0273 PISTON,PRO-50H®


Giá : 250,000 VNĐ

AN0328 CYLINDER&PISTON ,PRO-40


Giá : 825,000 VNĐ

PN0023 DRIVE WASHER ,PRO-40/46


Giá : 75,000 VNĐ

PISTON RING PRO-50H,RL-53(R)

Bạc cho máy nổ Thunder Tiger Pro-50 và Redline 53 heli.

 


Giá : Liên hệ

 GLOW PLUG R3 (BUGI)

Bugi của Thunder Tiger. Được thiết kế chỉ dùng riêng cho dòng máy nổ red line.

 


Giá : 157,500 VNĐ

 MUFFLER 60-70

Ống bô của Thunder Tiger, tương thích với các dòng trực thăng size 60-70.

 


Giá : 1,150,000 VNĐ

PN1171 NEEDLE V . ASSY,PRO-36/40


Giá : 200,000 VNĐ