Phụ tùng MB Cánh Bằng

WHEEL PANT


Giá : 150,000 VNĐ

PULL-PULL SYSTEM


Giá : 100,000 VNĐ

TÁN 3.0MM


Giá : 40,000 VNĐ

BẢN LỀ POLYESTER


Giá : 30,000 VNĐ

PIN


Giá : 50,000 VNĐ

SNAP KEEPER


Giá : 37,500 VNĐ

ANTEN


Giá : 75,000 VNĐ

BALL LINK


Giá : 75,000 VNĐ

CLUNK


Giá : 12,500 VNĐ

TRỤC 5mm 


Giá : 50,000 VNĐ

LÁI BÁNH XE SIZE 40-46


Giá : 37,500 VNĐ

BỆ BÁNH XE MB SIZE 40-46


Giá : 30,000 VNĐ

CONNECTOR SẮT


Giá : 25,000 VNĐ

KẸP SẮT 2LY


Giá : 30,000 VNĐ

CONTROL HORN


Giá : 37,500 VNĐ

ỐC


Giá : 25,000 VNĐ

TÁN


Giá : 37,500 VNĐ

COLLAR 2.0MM


Giá : 42,500 VNĐ

HORN


Giá : 37,500 VNĐ

NẸP NHỰA

 


Giá : 50,000 VNĐ