Thunder Tiger

METAL FLYBAR CONTROL ARM


Giá : 267,900 VNĐ

MIXING LEVER


Giá : 65,800 VNĐ

PD2133 SUSP.LINKAGE,ZT&ZK


Giá : 35,250 VNĐ

PD1923 REAR HUB SET .S3


Giá : 129,250 VNĐ

PV1230 LOWER BEARING BLOCK,4712


Giá : 141,000 VNĐ

PD7234 RR BUMPER&BRACE,MTA4 V2


Giá : 94,000 VNĐ

PN0258 STARTING COVER SET,21BX


Giá : 258,500 VNĐ

3802 PRECISION PITCH GAUGE


Giá : 470,000 VNĐ

PJ6091 TRIM TAB SET.


Giá : Liên hệ

PJ6214G FRP UPPER DECK (G).


Giá : Liên hệ

 MUFFLER R90

Ống bô của Thunder Tiger, tương thích với các dòng trực thăng size 90.

 


Giá : 1,457,000 VNĐ

AQ2254 FUTABA 2.4G TX RF MODULE.


Giá : 1,527,500 VNĐ

AD2445 1/8 CLUTCH SPRING(3).


Giá : 23,500 VNĐ

METAL SWASH PLATE


Giá : 1,163,250 VNĐ

MAIN ROTOR GRIP, R60


Giá : 141,000 VNĐ

METAL AILERON LEVER SET


Giá : 354,850 VNĐ

WASH OUT SET, R30

 


Giá : 162,150 VNĐ

FLYBAR(2),E325


Giá : 105,750 VNĐ

FLYBAR ROD


Giá : 70,500 VNĐ

METAL FLYBAR CONTROL LEVER


Giá : 329,000 VNĐ

TRANG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1032 33