NTW

Wing Area:41.6 dm2

Wing Span:1420mm (55.91 in)
Fuselage Length:1370mm (53.94 in)
Engine Required:46-.55 / 2-stroke (not included)
Radio Required:4 channel minimum (not included) 
Servo:5 servo (not included) 
Flying Weight:2600-2800 gr

Giá : 2,115,000 VNĐ

 PC9-size .46-.55 (Kit only)


Giá : 1,645,000 VNĐ

Toàn thân sử dụng gỗ BALSA

Khung máy bay được bao bọc bằng Decal ORACOVER.

Giá : 3,172,500 VNĐ

NT020025 XĂNG MÁY BAY (1L)


Giá : 87,890 VNĐ

1250 SILICONE TOBE,Φ3/6 1M.


Giá : 94,000 VNĐ

 SPUTNIK .46-.55 (KIT only)

SPECIFICATION:
-   Wingspan:1,500 mm (59.06in).
-   Length: 1,360 mm (53.54 in).
-   Weight: 2.9 kg (6.38 lbs).
Wing area: 34.8dm2.
Wing loading: 83.33 g/dm2.
Wing type: Naca Airfoil.
Gear type: Aluminium Hi-grade for main gear and spring wire for tail gear (included)

-   Propeller: Suit with your engine.


Giá : 1,598,000 VNĐ

 # NT010010 EXTRA 300S - size .46-.55 (Kitonly)

 

Giá : 1,880,000 VNĐ

 13100F - BALL LINK 2MM


Giá : 70,500 VNĐ

Covered with PVC printing.


Giá : 1,292,500 VNĐ

P51D Mustang American, dùng động cơ 46-55 cho máy 2 thì hoặc 72 cho máy 4 thì. Với rất nhiều chi tiết scale giống máy bay thật. Đặc biệt P51 còn được kèm theo 1 cặp càng xếp, giúp máy bay có thể thu và xếp càng bánh xe.


Giá : 2,115,000 VNĐ

NT020020 XĂNG MÁY BAY (2L)


Giá : 175,780 VNĐ

SPITFIRE size .46 - .55 .(Kit only)


Giá : 2,115,000 VNĐ

NT020021 XĂNG MÁY BAY (5L)


Giá : 439,450 VNĐ

OZ010002 XĂNG XANH 15% (1L)


Giá : 169,200 VNĐ

SPITFIRE size .91- .120 (Kit only)


   


Giá : 3,102,000 VNĐ

OZ010006 XĂNG XANH 15% (2L)


Giá : 338,400 VNĐ

OZ010007 XĂNG XANH 15% (5L)


Giá : 846,000 VNĐ

OZ020001 SYMTHETIC OIL (1L)


Giá : 336,050 VNĐ

OZ020003 SYMTHETIC OIL (2L)


Giá : 672,100 VNĐ

OZ020004 SYMTHETIC OIL (5L)


Giá : 1,680,250 VNĐ