Benma

1:10 Nitro Power Buggy


Giá : 4,935,000 VNĐ

3 CH R/C Helicopter (with Gyro)


Giá : 775,500 VNĐ

4CH 2.4G R/C Helicopter(with Gyro)


Giá : 1,010,500 VNĐ

1:10 EP on Road Drift car


Giá : 3,501,500 VNĐ

1:10 EP Brushless Truck


Giá : 5,640,000 VNĐ

3CH I/R Metal Helicopter(with Camera & Gyro)


Giá : 1,339,500 VNĐ