# NT010003 - SUPER AIR size .46-.55 (Kit only)


Giá : 1,692,000 VNĐ


SPECIFICATION:

Wingspan :  1,550 mm            61.02 In.

Length :       1,250 mm            49.21 In.     

Weight :       2.4 kg                 5.28 lbs.

Engine :       0.40 -0.55 cu.in    2 stroke.

                   0.52 -0.56 cu.in    4 stroke.

Radio :         4 channels.

Servo :         5 servos.

Covered with PVC printing 

 

 

 

Sản phẩm khác

Covered with PVC printing.


Giá : 1,551,000 VNĐ

SCANNER-size .46-.55 (Kit only)

 

Scanner được thiết kế với kích thước nhỏ, gân cánh ở dạng bán phồng đều và có bề dày mỏng hơn, giúp Scanner bay nhanh hơn và linh hoạt hơn, nhưng điều này sẽ gây một ít trở ngại cho các pilot chưa thật sự làm quen với máy bay cánh dưới.


Giá : 1,410,000 VNĐ