Thể Thao - F3A

 SPUTNIK .46-.55 (KIT only)

SPECIFICATION:
-   Wingspan:1,500 mm (59.06in).
-   Length: 1,360 mm (53.54 in).
-   Weight: 2.9 kg (6.38 lbs).
Wing area: 34.8dm2.
Wing loading: 83.33 g/dm2.
Wing type: Naca Airfoil.
Gear type: Aluminium Hi-grade for main gear and spring wire for tail gear (included)

-   Propeller: Suit with your engine.


Giá : 1,903,500 VNĐ

SEABEE-SIZE .46-.55

 

Sản phẩm của Phoenix Model. Sea bee được thiết kế dựa trên ý tưởng của các máy bay F3A, Với chiều dài của thân một cách đặc trưng, và hình dáng khí động học, Sea bee là lựa chọn không thể thiếu cho cac pilot thích các đường bay đẹp như roll 1/2, roll 4 điểm 1/4, roll 8 điểm 1/8, đường bay số 8 thuận và nghịch, đường bay vertical...sản phẩm làm từ gỗ balsa loại 1, và giấy bọc Monokote(USA).


Giá : Liên hệ