3D

Toàn thân sử dụng gỗ BALSA

Khung máy bay được bao bọc bằng Decal ORACOVER.

Giá : 3,807,000 VNĐ