Module

TX MODULE PLL 72MHZ

Module PLL 72 MHZ có khả năng thay đổi được tần số, bằng cách điều chỉnh 2 nút nhỏ ở phía sau của module. Xem hình chi tiết.


Giá : 1,880,000 VNĐ

TX MODULE PLL 40MHZ

Module PLL 40 MHZ có khả năng thay đổi được tần số, bằng cách điều chỉnh 2 nút nhỏ ở phía sau của module. Xem hình chi tiết.


Giá : 1,880,000 VNĐ

TX MODULE 72MHZ

Module này chỉ dùng 1 tần số tương ứng với 1 thạch anh gắn trong module.


Giá : 940,000 VNĐ