Bộ Điều Khiển

 

• 1 x Bind plug

JR XG8 DMSS PEARL SILVER VERSION M/2

 

• 1 x LiFe 1400mAh Battery for transmitter

• 1 x AC adopter for transmitter (NEC-A912 )

• 1 x Instruction manual

 

• 1 x 8ch DMSS transmitter

• 1 x 8ch DMSS receiver ( RG831B with RA01T )


Giá : 9,282,500 VNĐ

 

• 1 x Bind plug

JR XG8 DMSS CHROME BLACK VERSION M/2

 

• 1 x LiFe 1400mAh Battery for transmitter

• 1 x AC adopter for transmitter (NEC-A912 )

• 1 x Instruction manual

 

• 1 x 8ch DMSS transmitter

• 1 x 8ch DMSS receiver ( RG831B with RA01T )

 

 


Giá : 9,282,500 VNĐ

XG7 DMSS w/RG831 -NEC322 -TX ALL NI -MH


Giá : Liên hệ

 X3810 MODE 2- 72MHz

Bộ điều khiển 8 kênh X 3810 bao gồm: 1 TX- 1 RX -  3 servo ES 539 - 1 công tắc 3 dây - 1 băng tần số và một vài phụ kiện khác.


Giá : 4,935,000 VNĐ