JR Radio Control

X'TAL JR 72 RX.


Giá : 188,000 VNĐ

JR PROPO BELT.


Giá : 282,000 VNĐ

RS10DS.


Giá : 2,467,500 VNĐ

 X3810 MODE 2- 72MHz

Bộ điều khiển 8 kênh X 3810 bao gồm: 1 TX- 1 RX -  3 servo ES 539 - 1 công tắc 3 dây - 1 băng tần số và một vài phụ kiện khác.


Giá : 4,935,000 VNĐ

X'TAL JR 40 RX.


Giá : 188,000 VNĐ

LEAD HARNESS SS 100L (SOLDER).


Giá : 105,750 VNĐ

JR RECEIVER R1000DS 72MHZ.


Giá : 2,467,500 VNĐ

SWITCH HARNESS D.


Giá : 235,000 VNĐ

RECEIVER NER549 72MHZ.


Giá : 1,175,000 VNĐ

CHARGING ADAPTOR.


Giá : 329,000 VNĐ

AIRBORNE SET RS-10-8321-40MHZ.


Giá : 10,344,700 VNĐ