Futaba

TX ANTEN 3UCP 5U 8U 9Z.


Giá : 305,500 VNĐ

1ST GEAR S9450

Bộ bánh nhông số 1 dùng để thay thế bánh nhông bị gãy.


Giá : 117,500 VNĐ

RF MODULE PK-FSM75 KOR(9BAND).


Giá : 1,880,000 VNĐ

R319DPS-PLL72FULL(50BAND).


Giá : 3,407,500 VNĐ

# EBB0111 EXT CORD 350-50 W/FILTER TOP


Giá : 235,000 VNĐ

BATTERY CHECKER BR-2000


Giá : 940,000 VNĐ

X'TAL RX 40 RED.


Giá : 188,000 VNĐ

1ST GEAR S9251//53/54/56/BLS251

Bộ bánh nhông số 1 dùng để thay thế  bánh nhông bị gãy.


Giá : 117,500 VNĐ

SERVO S3103 BLISTER

Các thông số kỹ thuật như lực kéo (kg), kích thước (mm), trọng lượng (g) và một số hình ảnh được hiển thị trong phần xem chi tiết.


Giá : 705,000 VNĐ

R319DPS-PLL40CHN(5BAND).


Giá : 3,290,000 VNĐ

# EBB0112 EXT CORD 1000-50 W/FILTER TOP


Giá : Liên hệ

X'TAL RX 40 WHITE.


Giá : 188,000 VNĐ

1ST GEAR S9550

Bộ bánh nhông số 1 dùng để thay thế  bánh nhông bị gãy.


Giá : 117,500 VNĐ

SERVO S3050 DIGITAL

Các thông số kỹ thuật như lực kéo (kg), kích thước (mm), trọng lượng (g) và một số hình ảnh được hiển thị trong phần xem chi tiết.


Giá : Liên hệ

R303FHS DDS27 CN(12BAND).


Giá : 2,326,500 VNĐ

X'TAL TX 40 RED.


Giá : 188,000 VNĐ

CAR SWITCH SSW-BN (BA0636).


Giá : Liên hệ

1ST GEAR S9206

Bộ bánh nhông số 1 dùng để thay thế bánh nhông bị gãy.


Giá : 117,500 VNĐ

RECEIVER R203HF-40.


Giá : 1,410,000 VNĐ

X'TAL TX 40 WHITE.


Giá : 188,000 VNĐ