Futaba

1ST GEAR S9602

Bộ bánh nhông số 1 dùng để thay thế bánh nhông bị gãy.


Giá : 117,500 VNĐ

RF-MODULE TP-FSM72 FULL(50 BAND).


Giá : 2,115,000 VNĐ

SERVO BLS256HV

Các thông số kỹ thuật như lực kéo (kg), kích thước (mm), trọng lượng (g) và một số hình ảnh được hiển thị trong phần xem chi tiết.


Giá : 3,501,500 VNĐ

RECEIVER R148DF-FM40.


Giá : 1,645,000 VNĐ

CRYSTAL FM27 SET FUTABA.


Giá : 350,150 VNĐ

BATTERY CASE 9,6V.


Giá : 282,000 VNĐ

EXTENSION CORD 500MM.


Giá : Liên hệ

1ST GEAR S9404/S3401

Bộ bánh nhông số 1 dùng để thay thế  bánh nhông bị gãy.


Giá : 117,500 VNĐ

RF MODULE PK-FSM27(12BAND).


Giá : 1,762,500 VNĐ

DIGITAL SERVO S3150

Các thông số kỹ thuật như lực kéo (kg), kích thước (mm), trọng lượng (g) và một số hình ảnh được hiển thị trong phần xem chi tiết.


Giá : 1,410,000 VNĐ

RECEIVER R149DP-40.


Giá : 2,937,500 VNĐ

# EBB0097 EXT CORD 50-200J TOP


Giá : 94,000 VNĐ

CRYSTAL FM 27 TX FUTABA.


Giá : 188,000 VNĐ

TX-ANTEN 6X : 1M14E01801.


Giá : 305,500 VNĐ

1ST GEAR S9402

Bộ bánh nhông số 1 dùng để thay thế bánh nhông bị gãy.


Giá : 117,500 VNĐ

RF MODULE PK-FSM40 CHN(8BAND).


Giá : 1,762,500 VNĐ

RECEIVER R303FHS-40.


Giá : 2,232,500 VNĐ

# 07101693-1 SERVO BLS352 DIGITAL


Giá : 2,820,000 VNĐ

# EBB0099 EXT CORD 50-400J TOP


Giá : 105,750 VNĐ

CRYSTAL FM 27 RX FUTABA.


Giá : 188,000 VNĐ