Futaba

GEAR SET S148/3001/9001

Bộ bánh nhông  dùng để thay thế các bánh nhông bị gãy.


Giá : 47,000 VNĐ

RF MODULE PK-FM27.


Giá : 1,057,500 VNĐ

RECEIVER R6202SBW-2.4GHz S.Bus 8/18-Channel FASST Dual HV Rx


Giá : 2,326,500 VNĐ

# 07101707-1 SERVO S3170G


Giá : 1,527,500 VNĐ

RECEIVER R603FS 2.4GHz.


Giá : 2,232,500 VNĐ

CRYSTAL RX 40MHz FUTABA.


Giá : 188,000 VNĐ

GOVERNOR GV1.


Giá : 3,290,000 VNĐ

DOUBLE EXTENSION CORD G.


Giá : Liên hệ

GEAR SET S3103

Bộ bánh nhông  dùng để thay thế các bánh nhông bị gãy.


Giá : 117,500 VNĐ

MODULE TP-FM72.


Giá : 1,057,500 VNĐ

2PL-R153F F75W1DD.


Giá : 1,880,000 VNĐ

14SG(H-R7008SB-F24W2HX220)


Giá : Liên hệ

CRYSTAL RX 72MHz FUTABA.


Giá : 188,000 VNĐ

WOODEN SCREW 2.1 x 13.


Giá : 35,250 VNĐ

EXTENSION CORD 200MM.


Giá : 117,500 VNĐ

1ST GEAR S9203/S9205/S9250

Bộ bánh nhông số 1 dùng để thay thế  bánh nhông bị gãy.


Giá : 117,500 VNĐ

RF-MODULE TP-FSM40 CHN(5BAND).


Giá : 1,997,500 VNĐ

CRYSTAL TX 72MHz FUTABA.


Giá : 188,000 VNĐ

EYELET 3.0 x 4.8 x 4.5.


Giá : 35,250 VNĐ

EXTENSION CORD 400MM.


Giá : Liên hệ