# 4711-K12 - MINI TITAN E325 SE HELI PRO


Giá : Liên hệ


4711-K12 MINI TITAN E325 SE HELI PRO

 

 

SPECIFICATIONS:

 

Full Length of Fuselage(mm / in.) 25.74" (654mm) 
Full Width of Fuselage(mm / in.) 4.72" (120mm) 
Total Height(mm / in.) 8.3" (210mm) 
Main Rotor Dia(mm / in.) 28.66"(728mm)/Max.29.45"(748mm) 
Tail Rotor Dia(mm / in.) 6.14" (156mm) 
Gear Ratio 1:11.5:4.4 
Full Equipped Weight(g/ lbs.) 30.6 oz (870g) 

 

 

FEATURES:

 

  

   1.Full metal rotor head
   2.Metal tail rotor hub and grips
   3.Metal tail push pull linkage
   4.Metal tail drive gear set
   5.Metal pulley set
   6.Carbon tail boom and 3D vertical fin
   7.One piece battery tray and black landing skid 
   8.Metal canopy retaining post
   9.New decal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sản phẩm khác

RAPTOR 50 V2 SE

Sản phẩm chỉ bao gồm 1 kit 50 V2 SE. Các bạn cần  trang bị thêm các linh kiện như máy nổ, pô, chong chóng, bộ điều khiển vô tuyến, servo, gyro ...


Giá : 11,381,050 VNĐ

RAPTOR 60V2 KIT

Sản phẩm chỉ bao gồm 1 kit RAPTOR 60 V2 kit. Các bạn cần trang bị thêm các linh kiện khác như máy nổ, pô, bộ điều khiển vô tuyến, servo, gyro...


Giá : 9,404,700 VNĐ

MINI TITAN E325 HELI PRO WITH MOTOR AND ESC

Sản phẩm bao gồm 1 kit MINI TITAN E325 - 1 motor điện- 1 bộ điều tốc(ESC)- 1 cặp chong chóng gỗ. Đặc biệt sản phẩm còn được tặng kèm theo 1 miếng xốp chống cánh của Thunder Tiger. Các bạn cần trang bị thêm các linh kiện khác như bộ điều khiển vô tuyến điện, pin polyme, thiết bị cân bằng điện tử(gyro), thiết bị lái (servo)...

 


Giá : 3,877,500 VNĐ

RAPTOR 90 3D VERSION

Sản phẩm chỉ bao gồm 1 kit RAPTOR 90 3 D VERSION. Các bạn cần trang bị thêm các linh kiện khác như máy nổ, pô, chong chóng, bộ điều khiển vô tuyến điện, servo, gyro...


Giá : 14,008,350 VNĐ

 RAPTOR E550 KIT PLUS

Là thế hệ trực thăng điện size  550. Sản phẩm bao gồm 1 kit RAPTOR E 550 PLUS - 1 motor điện Thunder đầu đỏ- 1 bộ điều tốc ESC Thunder. Các bạn cần trang bị thêm các linh kiện khác như pin polyme, bộ điều khiển vô tuyến điện,...


Giá : 7,990,000 VNĐ

RAPTOR E620 SE KIT

Sản phẩm chỉ bao gồm 1 kit RAPTOR E 620 SE . Các bạn cần trang bị thêm các linh kiện khác như Motor điện, bộ điều khiển vô tuyến điện, bộ điều tốc, gyro, servo...


Giá : 9,400,000 VNĐ

RAPTOR 90 SE KIT

Sản phẩm chỉ bao gồm 1 kit RAPTOR 90 SE KIT. Các bạn cần trang bị thêm các linh kiện khác như máy nổ, pô, chong chóng, bộ điều khiển vô tuyến, servo, gyro...


Giá : 19,561,400 VNĐ