# 4710-K11 - MINI TITAN E325 HELI PRO WITH MOTOR AND ESC


Giá : 3,877,500 VNĐ


4710-K11 MINI TITAN E325 HELI PRO WITH MOTOR AND ESC

 

SPECIFICATIONS:

 

Full Length of Fuselage(mm / in.) 25.74" (654mm) 
Full Width of Fuselage(mm / in.) 4.72" (120mm) 
Total Height(mm / in.) 8.3" (210mm) 
Main Rotor Dia(mm / in.) 28.66" (728mm)/29.45" (748mm) 
Tail Rotor Dia(mm / in.) 6.14" (156mm) 
Gear Ratio 1:11.5:4.4 
Full Equipped Weight(g/ lbs.) 26.5 oz (750g) 

 

 

FEATURES:

 

  

   1.Super storng and light weight one-piece main frame. 
   2.Molded one-piece landing skid.
   3.Easily accessible and removable motor to change pinions.
   4.High-positioned battery tray for better aerobatics.
   5.Changable Bell-Hiller mixing ratio for different flying styles.
   6.120 degree ECCPM control system.
   7.Main rotor grips with 2 radial and a thrust bearing.
   8.Driven-tail autorotation system.
   9.Entire tail assembly detaches unplugs for easy packing and storing.
   10.Precise tail pitch control system.

 

 

 

 

 

 

 

Sản phẩm khác

RAPTOR 50 V2 SE

Sản phẩm chỉ bao gồm 1 kit 50 V2 SE. Các bạn cần  trang bị thêm các linh kiện như máy nổ, pô, chong chóng, bộ điều khiển vô tuyến, servo, gyro ...


Giá : 11,381,050 VNĐ

MINI TITAN E325 SE HELI PRO

Sản phẩm bao gồm 1 kit MINI TITAN SE PRO ( Các bộ phận chính gần như được option toàn bộ bằng nhôm 7075 của THUNDER TIGER và được gia công bởi các máy CNC có độ chính xác cao, như bộ cùm đầu, bộ cùm đuôi, Toàn bộ nhông truyền, các pu-li truyền động...) -  1 motor điện Thunder - 1 bộ điều tốc Thunder- 1 cặp chong chóng super cacbon Thunder- 1 miếng xốp chống cánh. MINI TITAN E325 SE được trang bị ống đuôi fiber cacbon, và bản lái đứng 3D fiber , canopy được trang trí theo dạng cacbon kim loại. Sản thẩm thích hợp cho các pilot thích bay nhào lộn, biểu diễn 3D...


Giá : Liên hệ

RAPTOR 60V2 KIT

Sản phẩm chỉ bao gồm 1 kit RAPTOR 60 V2 kit. Các bạn cần trang bị thêm các linh kiện khác như máy nổ, pô, bộ điều khiển vô tuyến, servo, gyro...


Giá : 9,404,700 VNĐ

RAPTOR 90 3D VERSION

Sản phẩm chỉ bao gồm 1 kit RAPTOR 90 3 D VERSION. Các bạn cần trang bị thêm các linh kiện khác như máy nổ, pô, chong chóng, bộ điều khiển vô tuyến điện, servo, gyro...


Giá : 14,008,350 VNĐ

 RAPTOR E550 KIT PLUS

Là thế hệ trực thăng điện size  550. Sản phẩm bao gồm 1 kit RAPTOR E 550 PLUS - 1 motor điện Thunder đầu đỏ- 1 bộ điều tốc ESC Thunder. Các bạn cần trang bị thêm các linh kiện khác như pin polyme, bộ điều khiển vô tuyến điện,...


Giá : 7,990,000 VNĐ

RAPTOR E620 SE KIT

Sản phẩm chỉ bao gồm 1 kit RAPTOR E 620 SE . Các bạn cần trang bị thêm các linh kiện khác như Motor điện, bộ điều khiển vô tuyến điện, bộ điều tốc, gyro, servo...


Giá : 9,400,000 VNĐ

RAPTOR 90 SE KIT

Sản phẩm chỉ bao gồm 1 kit RAPTOR 90 SE KIT. Các bạn cần trang bị thêm các linh kiện khác như máy nổ, pô, chong chóng, bộ điều khiển vô tuyến, servo, gyro...


Giá : 19,561,400 VNĐ