# EK5-0085 - EK5-0085 BRUSHLESS MOTOR 62G+ESC 25A PLANE


Giá : 822,500 VNĐ


 

 

Specification

 

Kích thước

 

Trọng lượng 

Vòng/ Volt

Trọng lượng

MB đề nghị

Chong chóng

MB đề nghị

 

Đường kính trục 

Dòng tiêu thụ

Dimension Weight RPM/ V

Recommend

Model Weight

Propeller Shaft Diameter Max Current

 

30mm

 

62g

 

 900RPM/V

 


 


 

3.0mm

 

13A

 

Sản phẩm khác

RAY 40A CONTROLLER JETI


Giá : 1,301,900 VNĐ

ACE ESC BLC-40


Giá : 1,196,150 VNĐ

ESC 25A G1.1


Giá : 451,905 VNĐ

EK2-0603A ESC-50A


Giá : 517,000 VNĐ

ESC 30A P1.1


Giá : 542,850 VNĐ

EK2-0600A ESC-20A


Giá : 310,200 VNĐ

EK5-0084 BRUSHLESS MOTOR+ESC 25A PLANE


Giá : 705,000 VNĐ

ESC 60A P1.1


Giá : 1,044,105 VNĐ

ESC 40A P1.1


Giá : 755,055 VNĐ

ESC 80A


Giá : 1,534,550 VNĐ

ESC 80A HV


Giá : 3,226,550 VNĐ

ESC 100A


Giá : 1,863,785 VNĐ

ESC 50A


Giá : 891,355 VNĐ

ESC 35A UBEC


Giá : 716,750 VNĐ

ESC 40A UBEC


Giá : 838,950 VNĐ

ESC 50A UBEC


Giá : 1,073,950 VNĐ

ESC 60A UBEC


Giá : 1,099,330 VNĐ

EMAX ESC-30A CAR


Giá : 865,505 VNĐ

EMAX ESC-45A CAR


Giá : 1,081,940 VNĐ

ESC 120A HV


Giá : 3,597,145 VNĐ