Phụ tùng Trực Thăng

000321 BALANCE THRUST BEARING


Giá : 73,750 VNĐ

000843 BATTERY HOLDER FOR KOB


Giá : 62,500 VNĐ

EK002698 FUSELAGE (BLUE)


Giá : Liên hệ

PV1224 PHAS.CTRL & BRAC ,3870


Giá : 80,000 VNĐ

002474 MAIN SHAFT A


Giá : 77,500 VNĐ

000659 STABILIZE


Giá : 125,000 VNĐ

000851 BATTERY HANGER SET


Giá : 72,500 VNĐ

PV0904 DRIVE BELT (448T),3870


Giá : 150,000 VNĐ

EK000408 ONE WAY DRIVE LINK


Giá : 37,500 VNĐ

EK1-0001A TAIL MOTOR SET


Giá : 97,500 VNĐ

EK000428 BATTERY HOLDER E303


Giá : 52,500 VNĐ

EK1-0585A FRONT-WHEEL DRIVE SET


Giá : 70,000 VNĐ

EK4-0151 CARBON FIBRE PADDLE


Giá : 250,000 VNĐ

EK1-0502 PLASTIC TAIL BLADE (YELLOW)


Giá : 55,000 VNĐ

EK1-0554 CARBON FIBRE MAIN FRAME


Giá : 925,000 VNĐ

(EK1-0352) 10 TOOTH GEAR FOR BELT-CP BRUSHLESS MOTOR (4PCS)


Giá : 82,500 VNĐ

EK5-0209 SWASH PLATE


Giá : 295,000 VNĐ

EK1-0320 MAIN FRAME


Giá : 50,000 VNĐ

60176 GRIP SPACER (2)


Giá : 37,500 VNĐ

60909 SPINDLE SHAFT


Giá : 547,500 VNĐ

TRANG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1037 38