Sản phẩm giảm giá
NGUYEN TOY WOLRD HÂN HẠNH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI TỪ 15/02/2016 

 

 

* Máy OS Max-70SZ-H(17000)+Pô 75-95AX(27425000) +Long đền chong chóng(27708010) 

 

Giá:   6.473.000 VND

 

Giá khuyến mãi: 5.179.000 VND  Tiết kiệm được:  1.294.000 VND

xem chi tiết

 

 

 

* Động cơ nổ  Max-91SZ-H HELI ENGINE (# 18300) 

 

Giá:  6.570.000  VND

 

Giá khuyến mãi:

5.256.000  VND 

Tiết kiệm được: 1.314.000  VND 

xem chi tiết