NTW

 SPUTNIK .46-.55 (KIT only)

SPECIFICATION:
-   Wingspan:1,500 mm (59.06in).
-   Length: 1,360 mm (53.54 in).
-   Weight: 2.9 kg (6.38 lbs).
Wing area: 34.8dm2.
Wing loading: 83.33 g/dm2.
Wing type: Naca Airfoil.
Gear type: Aluminium Hi-grade for main gear and spring wire for tail gear (included)

-   Propeller: Suit with your engine.


Giá : 2,025,000 VNĐ

 # NT010010 EXTRA 300S - size .46-.55 (Kitonly)

 

Giá : 2,400,000 VNĐ

 PC9-size .46-.55 (Kit only)


Giá : 2,100,000 VNĐ

Toàn thân sử dụng gỗ BALSA

Khung máy bay được bao bọc bằng Decal ORACOVER.

Giá : 4,050,000 VNĐ

TRỤC 5mm 


Giá : 50,000 VNĐ

NT020025 XĂNG MÁY BAY (1L)


Giá : 87,500 VNĐ

1250 SILICONE TOBE,Φ3/6 1M.


Giá : 100,000 VNĐ

 13100F - BALL LINK 2MM


Giá : 75,000 VNĐ

Covered with PVC printing.


Giá : 1,650,000 VNĐ

P51D Mustang American, dùng động cơ 46-55 cho máy 2 thì hoặc 72 cho máy 4 thì. Với rất nhiều chi tiết scale giống máy bay thật. Đặc biệt P51 còn được kèm theo 1 cặp càng xếp, giúp máy bay có thể thu và xếp càng bánh xe.


Giá : 2,475,000 VNĐ

TRỤC 4mm


Giá : 75,000 VNĐ

NT020020 XĂNG MÁY BAY (2L)


Giá : 175,000 VNĐ

Wing Area:41.6 dm2

Wing Span:1420mm (55.91 in)
Fuselage Length:1370mm (53.94 in)
Engine Required:46-.55 / 2-stroke (not included)
Radio Required:4 channel minimum (not included) 
Servo:5 servo (not included) 
Flying Weight:2600-2800 gr

Giá : Liên hệ

SPITFIRE size .46 - .55 .(Kit only)


Giá : 2,475,000 VNĐ

NT020021 XĂNG MÁY BAY (5L)


Giá : 437,500 VNĐ

OZ010002 XĂNG XANH 15% (1L)


Giá : Liên hệ

SPITFIRE size .91- .120 (Kit only)


   


Giá : Liên hệ

OZ010006 XĂNG XANH 15% (2L)


Giá : Liên hệ

OZ010007 XĂNG XANH 15% (5L)


Giá : Liên hệ

OZ020001 SYNTHETIC OIL (1L)

DẦU/NHỚT FULL SYNTHETIC 

THÍCH HỢP CHO MÁY MÔ HÌNH DÙNG METHANOL CŨNG NHƯ MÁY DÙNG A92/A95


Giá : 375,000 VNĐ