E Sky

000321 BALANCE THRUST BEARING


Giá : 73,750 VNĐ

000843 BATTERY HOLDER FOR KOB


Giá : 62,500 VNĐ

EK002698 FUSELAGE (BLUE)


Giá : Liên hệ

002474 MAIN SHAFT A


Giá : 77,500 VNĐ

000659 STABILIZE


Giá : 125,000 VNĐ

000851 BATTERY HANGER SET


Giá : 72,500 VNĐ

LAMA V4 - RTF

Sản phẩm bao gồm mọi thứ cần thiết , Chỉ cần mở hộp ra là bạn bay được rồi !


Giá : 2,075,000 VNĐ

EK2-0851 CHARGER 2-3 CELL LI-PO BATTERY


Giá : 250,000 VNĐ

EK2-0900A SOFTDOG (USB PLUG)


Giá : 330,000 VNĐ

 BENT BALL LINK PLIER

Kềm mở ball link, dùng cho trực thăng. Sảm phẩm của Esky.


Giá : 300,000 VNĐ

000037 FM CRYSTAL  35MHz SET


Giá : 100,000 VNĐ

EK2-0851 CHARGER 2-3 CELL LI-PO BATTERY.


Giá : 250,000 VNĐ

000855 HEAD LOCK  GYRO


Giá : 500,000 VNĐ

EK2-0708-2.4G 4 IN 1 CONTROLLER.


Giá : 962,500 VNĐ

EK000408 ONE WAY DRIVE LINK


Giá : 37,500 VNĐ

EK1-0001A TAIL MOTOR SET


Giá : 97,500 VNĐ

EK000428 BATTERY HOLDER E303


Giá : 52,500 VNĐ

EK1-0585A FRONT-WHEEL DRIVE SET


Giá : 70,000 VNĐ

EK4-0151 CARBON FIBRE PADDLE


Giá : 250,000 VNĐ

EK1-0502 PLASTIC TAIL BLADE (YELLOW)


Giá : 55,000 VNĐ