Emax

FIRE PHOENIX COMBO-002


Giá : 2,647,750 VNĐ

SA000005 SAB 72MM TAIL BLADE


Giá : 650,000 VNĐ

BLADE680 CARBON ROTOR BLADE 680MM


Giá : 1,125,000 VNĐ

MOTOR BL2210/30


Giá : 400,750 VNĐ

409 SPITFIRE RTF VERSION


Giá : 2,963,750 VNĐ

PROP 1260(1pc)(Grey)


Giá : 80,000 VNĐ

CNC TRANSMITTER STAND

 Chân xếp bằng nhôm, gia công trên máy CNC, dùng để gắn vào TX.


Giá : 260,000 VNĐ

SA000004 SAB 95MM TAIL BLADE


Giá : Liên hệ

PRO 700MM


Giá : 1,825,000 VNĐ

MOTOR BL2215/20


Giá : 418,000 VNĐ

ESC 25A G1.1


Giá : 480,750 VNĐ

409 SPITFIRE FUSELAGE WITH BUILD ACCESSORIES


Giá : 1,311,750 VNĐ

BRUSHLESS MOTOR BL2210/25


Giá : 400,750 VNĐ

T-CONNECTOR EMAX

 Bộ đầu nối điện kiểu chữ T. Sản phẩm của Emax.

 


Giá : 17,500 VNĐ

PROP 10050 10X5 PROPELLER


Giá : 25,000 VNĐ

ESC 30A P1.1


Giá : 577,500 VNĐ

502 ZERO FUSELAGE WITH BUILD ACCESSORIES


Giá : 1,311,750 VNĐ

FOLDING PROPELLER (ALU ADAPTERS) 6.5X4


Giá : 265,000 VNĐ

BRUSHLESS MOTOR BL2215/25


Giá : 418,000 VNĐ

FOR 28 PROP ADAPTOR

Bộ adafter gắn chong chóng dùng cho motor điện, thích hợp cho máy bay cánh bằng.


Giá : 62,500 VNĐ