Xe Đua HoBao

HYPER 8 PRO KIT

 

Thuộc thể loại buggy 1/8. Sản phẩm bao gồm chỉ 1 kit ...các bạn cần trang bị thêm bộ điều khiển, máy nổ (size 21), và một số dụng cụ cần thiết...

 


Giá : 9,750,000 VNĐ

HYPER GPX4 PRO CAR

 

Sản phẩm chỉ bao gồm 1 kit, cấu tạo và chi tiết của xe được thiết kế đúng chuẩn mực của 1 xe Pro...Bạn chỉ cần trang bị thêm bộ điều khiển, máy nổ, và một số dụng cụ cần thiết ...


Giá : Liên hệ

HYPER 8.5 PRO CAR

 

Thuộc thể loại buggy 1/8. Sản phẩm bao gồm chỉ 1 kit ...các bạn cần trang bị thêm bộ điều khiển, máy nổ (size 21-30),điều khiển và một số dụng cụ cần thiết...


Giá : 9,250,000 VNĐ

HYPER 9 PRO CAR KIT

 

Thuộc thể loại buggy 1/8. Sản phẩm bao gồm chỉ 1 kit ...các bạn cần trang bị thêm bộ điều khiển, máy nổ (size 21), và một số dụng cụ cần thiết...


Giá : 10,500,000 VNĐ