# NT010028 - SPUTNIK .46-.55 (KIT only)


Giá : 1,903,500 VNĐ


 

 

Parts listing required (not included):   
-   Radio : 04 channels.
-   Servo : 04 - 05 servos.
-   Engine: 46 - 55   2 stroke.
-   Motor: Brushless outrunner 1000-1800W, 800KV. 
-   Propeller: Suit with your engine.

Sản phẩm khác

SEABEE-SIZE .46-.55

 

Sản phẩm của Phoenix Model. Sea bee được thiết kế dựa trên ý tưởng của các máy bay F3A, Với chiều dài của thân một cách đặc trưng, và hình dáng khí động học, Sea bee là lựa chọn không thể thiếu cho cac pilot thích các đường bay đẹp như roll 1/2, roll 4 điểm 1/4, roll 8 điểm 1/8, đường bay số 8 thuận và nghịch, đường bay vertical...sản phẩm làm từ gỗ balsa loại 1, và giấy bọc Monokote(USA).


Giá : Liên hệ