# NT010010 - EXTRA 300S - size .46-.55 (Kit only)


Giá : 2,256,000 VNĐ


 

Introducing

The Extra 300S has won the World Aerobatic Championship many times. The full size version flies aerobatics at 300km/h. Phoenix’s Extra is naturally slower but is engineered to perform equally thrilling maneuvers! scale-like model able to perform flat spin, knife edge and many other difficult aerobatics. The Extra 300S is expertly handcrafted from balsa and plywood using only epoxy and CA glues. You can fly this plane after few hours of installation. All the hardware are included (servo wire, fuel tank, wheel/landing gear, etc). You only need to separately purchase the nitro engine and radio system.

Technical data

•  Wingspan: 1452mm (57.2in)
•  Length:       1295mm (50.9in)
•  Weight:       2760g
•  Engine:       40-46 two stroke
•  Radio:         4 channel - 5 servo

Feature

•  Quality materials and genuine ORACOVER covering
•  Extremely lightweight laser-cut all-wood construction
•  Durable factory-painted fiberglass cowl and wheel pants
•  Can be converted for electric flight
•  Prepainted pilot figure, preinstalled in cockpit
•  Flies with a wide variety of engines
•  Can be flight ready in just 2 to 4 hours

 

  

 

Sản phẩm khác

CAP 232-size .46-.55 (Kit only)

 

Được trang bị để bay với động cơ .46-.55 . Kết cấu gọn nhẹ, toàn bộ máy bay làm từ gỗ balsa loại 1 và sử dụng giấy bọc Monokote (USA), Cap 232 hội đủ các tính năng bay nhào lộn như một máy bay aerobatic thực thụ. Trọng tâm G được thiết kế ở 28 % trên gân gốc giúp máy bay có thể vào được các đường bay phức tạp như knife edge, water fall, Spin helicopter...


Giá : 2,256,000 VNĐ

Wing Area:41.6 dm2

Wing Span:1420mm (55.91 in)
Fuselage Length:1370mm (53.94 in)
Engine Required:46-.55 / 2-stroke (not included)
Radio Required:4 channel minimum (not included) 
Servo:5 servo (not included) 
Flying Weight:2600-2800 gr

Giá : Liên hệ

EXTRA 330L-size.91-.120 (Kit only)

 

Sản phẩm được thiết kế và sản xuất bởi Blackhorse Model. Với kết cấu đơn giản, gọn nhẹ và đươc bọc bằng giấy Monokote  (USA), Extra 330 L rất thích hợp cho các pilot đang tập các đường bay nhào lộn hoặc đang tập bay 3D. Các bạn có thể bay với động cơ từ .91 đến .120, chong chóng có thể sử dụng ở 2 cỡ là 15X6 hoặc 16X6. Nếu bạn đã là những pilot cừ khôi, Extra 330 L sẽ là đồng sự tuyệt vời không thể thiếu trong các dịp bay biểu diễn.


Giá : 3,384,000 VNĐ