#NT010006 - PC9-size .46-.55 (Kit only)


Giá : 1,974,000 VNĐ


 

 

 

 

 

 

Sản phẩm khác

P51D Mustang American, dùng động cơ 46-55 cho máy 2 thì hoặc 72 cho máy 4 thì. Với rất nhiều chi tiết scale giống máy bay thật. Đặc biệt P51 còn được kèm theo 1 cặp càng xếp, giúp máy bay có thể thu và xếp càng bánh xe.


Giá : 2,326,500 VNĐ

SPITFIRE size .46 - .55 .(Kit only)


Giá : 2,326,500 VNĐ

P39 AIR COBRA size .46-.55 (Kit only)

 

P39 AIR COBRA , dùng động cơ 46-55 cho máy 2 thì hoặc 52-70 cho máy 4 thì. Với rất nhiều chi tiết giống như máy bay thật, đây là loại máy bay đẹp và rất thích hợp cho các Pilot sau khi đã bay được các bài tập của máy bay Trainer (Tập bay). Với 2 càng đáp cánh và 1 càng đáp mũi, P39 rất dễ hạ cánh cũng như chạy taxi trên đường băng.

 


Giá : 2,068,000 VNĐ

SPITFIRE size .91- .120 (Kit only)


   


Giá : Liên hệ