# 3891 - 3891 CKF TAIL BLADE 95MM


Giá : Liên hệ


Sản phẩm khác

SA000005 SAB 72MM TAIL BLADE


Giá : 650,000 VNĐ

BLADE680 CARBON ROTOR BLADE 680MM


Giá : 1,125,000 VNĐ

SA000004 SAB 95MM TAIL BLADE


Giá : Liên hệ

EK4-0007 WOODEN BLADE 520


Giá : 275,000 VNĐ

EK4-0150,CARBON FIBER TAIL BLADE


Giá : 200,000 VNĐ