# NT010007 - MUSTANG P51 NORTH AMERICAN .46-.55(Kit only)


Giá : 2,326,500 VNĐ


 

 

 

 

 

# NT010007 MUSTANG P51 NORTH AMERICAN

 

SPECIFICATIONS:

 

 Wingspan:     1420mm
 Length:    1230mm
 Weight:    2600 - 2800 gr
 Engine:

   46-55 Two Stroke

   52-70 Four Stroke

 

 

 

 

 

Sản phẩm khác

 PC9-size .46-.55 (Kit only)


Giá : 1,974,000 VNĐ

SPITFIRE size .46 - .55 .(Kit only)


Giá : 2,326,500 VNĐ

P39 AIR COBRA size .46-.55 (Kit only)

 

P39 AIR COBRA , dùng động cơ 46-55 cho máy 2 thì hoặc 52-70 cho máy 4 thì. Với rất nhiều chi tiết giống như máy bay thật, đây là loại máy bay đẹp và rất thích hợp cho các Pilot sau khi đã bay được các bài tập của máy bay Trainer (Tập bay). Với 2 càng đáp cánh và 1 càng đáp mũi, P39 rất dễ hạ cánh cũng như chạy taxi trên đường băng.

 


Giá : 2,068,000 VNĐ

SPITFIRE size .91- .120 (Kit only)


   


Giá : Liên hệ