# NT010004 - EXTRA 330L-size .91-.120 (Kit only)


Giá : 3,384,000 VNĐ


 

NT010004 EXTRA 330L-SIZE .90-.120

 

SPECIFICATIONS:

 

 Wingspan:     1650mm (64.96 in)
 Length:    1460mm (57.48 in)
 Weight:    3.8kg(8.36 lbs)
 Engine:

   0.75–0.91 cu.in .. 02 stroke.

    1.20 ..................... 04 stroke.

 Radio:    5 channel - 5 servo

 

 

 

 

 

 

Sản phẩm khác

 # NT010010 EXTRA 300S - size .46-.55 (Kitonly)

 

Giá : 2,256,000 VNĐ

CAP 232-size .46-.55 (Kit only)

 

Được trang bị để bay với động cơ .46-.55 . Kết cấu gọn nhẹ, toàn bộ máy bay làm từ gỗ balsa loại 1 và sử dụng giấy bọc Monokote (USA), Cap 232 hội đủ các tính năng bay nhào lộn như một máy bay aerobatic thực thụ. Trọng tâm G được thiết kế ở 28 % trên gân gốc giúp máy bay có thể vào được các đường bay phức tạp như knife edge, water fall, Spin helicopter...


Giá : 2,256,000 VNĐ

Wing Area:41.6 dm2

Wing Span:1420mm (55.91 in)
Fuselage Length:1370mm (53.94 in)
Engine Required:46-.55 / 2-stroke (not included)
Radio Required:4 channel minimum (not included) 
Servo:5 servo (not included) 
Flying Weight:2600-2800 gr

Giá : Liên hệ