Phụ tùng MB Cánh Bằng

BÁNH XE  Ø35MM


Giá : 28,200 VNĐ

ADAPTER 5MM - 8MM


Giá : 35,250 VNĐ

WHEEL PANT


Giá : 141,000 VNĐ

CONNECTOR SẮT


Giá : 23,500 VNĐ

CONTROL HORN


Giá : 28,200 VNĐ

COLLAR 4.0MM


Giá : 39,950 VNĐ

HORN


Giá : 35,250 VNĐ

NẸP NHÔM


Giá : 47,000 VNĐ

CÀNG NHÔM 3.5MM


Giá : 188,000 VNĐ

SPINNER Ø58MM (ĐẾ NHỰA)

 


Giá : 47,000 VNĐ

BÌNH XĂNG (D135 X C62 X R51)MM


Giá : 70,500 VNĐ

BÁNH XE  Ø35MM


Giá : 28,200 VNĐ

ADAPTER 5MM - 10MM


Giá : 47,000 VNĐ

WHEEL PANT


Giá : 141,000 VNĐ

CONNECTOR SẮT


Giá : 23,500 VNĐ

COLLAR 4.4MM


Giá : 39,950 VNĐ

NẸP SẮT


Giá : 47,000 VNĐ

CÀNG ĐÁP


Giá : 188,000 VNĐ

SPINNER Ø70MM (ĐẾ NHỰA)


Giá : 70,500 VNĐ

BÌNH XĂNG (D107 X C54 X R49)MM


Giá : 58,750 VNĐ