Phụ tùng MB Cánh Bằng

BỆ MÁY NHỰA MB SIZE 61


Giá : 47,000 VNĐ

CÀNG NHÔM 3.5MM


Giá : 75,200 VNĐ

SPINNER  Ø58MM (ĐẾ NHỰA)


Giá : 47,000 VNĐ

BÌNH XĂNG (D86 X C54 X R58)MM


Giá : 58,750 VNĐ

BÁNH XE  Ø25MM


Giá : 23,500 VNĐ

ADAPTER 5MM - 6.4MM


Giá : 35,250 VNĐ

WHEEL PANT


Giá : 141,000 VNĐ

TÁN 6.0MM


Giá : 37,600 VNĐ

TRỤC


Giá : 70,500 VNĐ

CONNECTOR SẮT


Giá : 23,500 VNĐ

KẸP NHỰA 2LY


Giá : 23,500 VNĐ

CONTROL HORN


Giá : 35,250 VNĐ

ỐC


Giá : 28,200 VNĐ

COLLAR 3.3MM


Giá : 39,950 VNĐ

HORN


Giá : 35,250 VNĐ

NẸP SẮT


Giá : 47,000 VNĐ

BỆ MÁY NHỰA MB SIZE 91-120


Giá : 58,750 VNĐ

CÀNG NHÔM 3.5MM


Giá : 94,000 VNĐ

SPINNER Ø58MM (ĐẾ NHỰA)

 


Giá : 47,000 VNĐ

BÌNH XĂNG (D135 X C62 X R51)MM


Giá : 70,500 VNĐ