Off Road Buggy

HYPER 8 PRO KIT

 

Thuộc thể loại buggy 1/8. Sản phẩm bao gồm chỉ 1 kit ...các bạn cần trang bị thêm bộ điều khiển, máy nổ (size 21), và một số dụng cụ cần thiết...

 


Giá : 9,165,000 VNĐ

HYPER 8.5 PRO CAR

 

Thuộc thể loại buggy 1/8. Sản phẩm bao gồm chỉ 1 kit ...các bạn cần trang bị thêm bộ điều khiển, máy nổ (size 21-30),điều khiển và một số dụng cụ cần thiết...


Giá : 8,695,000 VNĐ

HYPER 9 PRO CAR KIT

 

Thuộc thể loại buggy 1/8. Sản phẩm bao gồm chỉ 1 kit ...các bạn cần trang bị thêm bộ điều khiển, máy nổ (size 21), và một số dụng cụ cần thiết...


Giá : 9,870,000 VNĐ