On Road

HYPER GPX4 PRO CAR

 

Sản phẩm chỉ bao gồm 1 kit, cấu tạo và chi tiết của xe được thiết kế đúng chuẩn mực của 1 xe Pro...Bạn chỉ cần trang bị thêm bộ điều khiển, máy nổ, và một số dụng cụ cần thiết ...


Giá : 5,875,000 VNĐ