# HN6013T-1 - CARBON MAIN FRAME (R)/1.6mm


Giá : 1,363,000 VNĐ


 

Sản phẩm khác

METAL FLYBAR CONTROL ARM

 


Giá : 423,000 VNĐ

ENGINE GEAR SET


Giá : 258,500 VNĐ

FUEL TANK

 


Giá : 246,750 VNĐ

CARBON MAIN FRAME (L)/1.6mm


Giá : 1,269,000 VNĐ

FRAME MOUNTING BLOCK


Giá : 444,150 VNĐ

ENGINE FAN SET


Giá : 376,000 VNĐ

CONTROL SHAFT


Giá : 141,000 VNĐ

CARBON BOTTOM PLATE/2.0mm


Giá : 782,550 VNĐ

TAIL BOOM


Giá : 303,150 VNĐ

METAL STABILIZER BELT


Giá : 173,900 VNĐ

METAL TAIL CONTROL ARM


Giá : 235,000 VNĐ

GYRO MOUNT


Giá : 138,650 VNĐ

LINKAGE BALL-A HARDWARE BAG


Giá : 202,100 VNĐ

CARBON MAIN FRAME (L)/2.0mm


Giá : 1,081,000 VNĐ

CARBON STABILIZER/2.0mm

 


Giá : 467,650 VNĐ

METAL ENGINE FAN


Giá : 420,650 VNĐ

FEATHERING SHAFT SLEEVE SET


Giá : 89,300 VNĐ

TAIL BOOM


Giá : 282,000 VNĐ

DAMPER RUBBER/ BLACK 90O


Giá : 91,650 VNĐ

600N CARBON FIBER 18G SERVO ADAPTER PLATE


Giá : 150,400 VNĐ