# 41920 - 41920 HG-5000& HSG-5083MG COMBO


Giá : 3,431,000 VNĐ


 

Thông số kỹ thuật

 

HSG -5083MG

 

Tốc độ: 4.8V/6.0V:

0.07/NA

Lực kéo: 4.8V/6.0V

: 1.5kg

Trọng lượng :

22.11g

 

Sản phẩm khác

 DIGITAL SERVO PROGRAMMER

Bộ lập trình servo số cho phép bạn lập trình lại chế độ làm việc cũng như các phần mở rộng của servo như : hướng quay, tốc độ quay, bật tắt chế độ fail-safe, điểm dừng cuối, điểm dừng gốc, điều chỉnh lại điểm fail- safe, Kích hoạt chế độ bảo vệ khi quá tải, điều chỉnh độ mịn ( solution) của servo...


Giá : 4,512,000 VNĐ

 HS-55 GEAR SET

Bộ bánh nhông  dùng để thay thế các bánh nhông bi gãy.


Giá : 103,400 VNĐ

 HS-311/322/325BB GEAR SET

Bộ bánh nhông  dùng để thay thế các bánh nhông bi gãy.


Giá : 103,400 VNĐ

 HS-635HB/HS-6635HB KARBONITE GEAR SET

Bộ bánh nhông  dùng để thay thế các bánh nhông bi gãy.


Giá : 235,000 VNĐ

 HS-65HB KARBONITE GEAR SET

Bộ bánh nhông  dùng để thay thế các bánh nhông bi gãy.


Giá : 152,750 VNĐ

HS-965/ 985MG/ 5965/ 5985/ 5955/ 5995/ 5996/ 5997 METAL KABO

Bộ bánh nhông  dùng để thay thế các bánh nhông bi gãy.


Giá : 352,500 VNĐ

 HS-645MG/ 5645MG METAL GEAR SET (MP FIRST GEAR)

Bộ bánh nhông  dùng để thay thế các bánh nhông bi gãy.


Giá : 481,750 VNĐ

HS-985MG/ 5985MG/ 7985MG METAL GEAR SET (MK FIRST GEAR)

Bộ bánh nhông  dùng để thay thế các bánh nhông bi gãy.


Giá : 893,000 VNĐ

55315 HS-65MG/5065MG METAL GEAR SET


Giá : 293,750 VNĐ

56388 HS-85MG/5085MG/5087MH METAL GEAR SET (MP FIRST GEAR)


Giá : 293,750 VNĐ

55325 HS-7954SH STEEL GEAR SET


Giá : 481,750 VNĐ